заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО