По дате
 — 

заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО